HOMMAGE AU BORINAGE
1. DE SPOREN VAN VINCENT
2. LANGS BERGEN VAN WERK
3. GENIUS LOCI
4. BORINAGE DE PROFUNDIS
CONTACT

4. Borinage de Profundis

“... Zoo gingen wij samen naar beneden, 700 meters diep ditmaal, en gingen tot in de meest verborgen hoeken in die onderwereld... Indien iemand het zou beproeven om een schilderij te maken van de maintenages, dat zou iets nieuws zijn, en iets ongehoords of liever ongeziens. Verbeeld U een reeks van cellen in een vrij nauwe en lage gang, gestut door ruw houtwerk. In ieder van die cellen is een arbeider in een grof linnen pak, groezelig en bezoedeld als een schoorsteenveger, bij het flauwe licht van een kleine lamp bezig om de steenkool los te hakken….Evenals de zeelieden aan land het heimwee hebben naar de zee, ondanks al de gevaren en moeiten die hen bedreigen, zoo ook de mijnwerker, hij is liever beneden dan boven den grond.”

Uit een brief van Vincent van Gogh - Wasmes juni 1879

TERUG NAAR BOVEN